Menu Zavřeno

Územní plán Neurazy

Návrh Územního plánu Neurazy pro opakované veřejné projednání je vystaven k veřejnému

nahlédnutí: na MěÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí, č. dveří 8 (úřední hodiny pondělí 8-13hod a středa 13–18 hod, v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě), na OÚ Neurazy( úřední hodiny pondělí a středa 8-10 hod a 14-17 hod, v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě)

na webových stránkách města Nepomuk https://www.nepomuk.cz/obcan/uzemni-planneurazy/ a obce Neurazy https://www.neurazy.cz/neurazy/informace-pro-obcany/

Opakované veřejné projednání v rozsahu úprav s odborným výkladem projektantky Ing. arch. Blanky Hyskové se koná 24.3.2021 v 16.00 hod v hasičské zbojnici ve Vojovicích.