Menu Zavřeno

Kompostárna

Kompostárna – celoroční provoz.
Neurazy Cikánka – bývalý kravín – 49.436979, 13.508791

Kompostárna slouží k ukládání bioodpadu (např. listí, tráva, zbytky rostlin, ….), větve prosím ukládejte na místě označeném SKLÁDKA VĚTVÍ, která je před kompostárnou a nedá se přehlédnout.