Menu Zavřeno

Aktuality

Úřední hodiny

Prosíme o respektování úředních hodin Obecního úřadu Neurazy. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu: 8:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 hodin, v jiné časy pouze po telefonické…

Územní plán Neurazy

Návrh Územního plánu Neurazy pro opakované veřejné projednání je vystaven k veřejnému nahlédnutí: na MěÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí, č. dveří 8 (úřední hodiny pondělí…