Menu Zavřeno

Zásady zpracování osobních údajů

Obec Neurazy (dále jen „Obec“) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Obce v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je zpracovávána na základě zákonné povinnosti, což znamená, že na taková zpracování osobních údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas subjektu údajů. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak pro taková zpracování Obec vždy nejprve získá souhlas subjektu údajů. Účel zpracování údajů je vždy přesně specifikován.

Obec respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony:
a) právo na přístup k osobním údajům,
b) právo na opravu,
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“),
d) právo na omezení zpracování údajů,
e) právo vznést námitku proti zpracování,
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Obec zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Obec pověřena, nebo z důvodu oprávněného zájmu správce. Obec zpracovává osobní údaje občanů podle účelu zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů.
Každý občan má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo vznést dotaz týkající se zpracování osobních údajů. Na Obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet na e-mailové adrese info@neurazy.cz nebo osobně na adrese Neurazy 61, 335 01 Nepomuk.
Jmenovaným pověřencem pro Obec je Milena Hanzlíková, e-mail: hanzlikovi35@seznam.cz