Menu Zavřeno

Akademický malíř Ladislav Rada

Pan Ladislav Rada se narodil 20. března 1929 ve Vojovicích v č.p. 24 rodičům Janu a Josefě Radovým, (matka za svobodna Jandošová). Obecnou školu navštěvoval v Neurazech, měšťanku pak v blízkém Nepomuku. V roce 1947 maturoval na Střední průmyslové škole v Plzni. V letech 1947-1949 pracoval jako kreslič technických výkresů. V této době navštěvoval kurzy při Lidové škole umění v Plzni pod vedením profesorů Vladimíra Modrého a Pavla Maura, žáka samotného Maxe Švabinského. V letech 1950-1956 studoval UMPRUM v oddělní filmové grafiky, plakátu a kresleného filmu, byl prvním žákem v atelieru Adolfa Hoffmeistera. V letech 1956-78 pracoval v Supraphonu jako výtvarník (později vedoucí oddělení) v návrhovém a propagačním oddělní, odkud byl propuštěn z politických důvodů. Rok zůstal na volné noze a od roku 1979 do roku 2009 působil coby profesor na Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze na Žižkově. Zde vyučoval mnoho oborů od kresby po fotografii. V letech 1958-1982 úzce spolupracoval se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK (Film, Opera, Koncert), pro které vytvořil v roce 1962 dodnes používané logo. Je ceněn pro mimořádně povedené návrhy obalů desek a karikatury, vyzdvihované pro svou jednoduchost coby pokračování tvůrců klasické české karikatury. Jeho hlavním domovem byly vždy Vojovice, druhým domovem Praha.

Ve vzpomínkách pana Rady na dětství se objevují především rodné Vojovice, Zelená Hora, okolí Žinkov: zámek, rybník, obora i zámecký park. Od útlého dětství v něm jeho okolí pociťovalo umělecké sklony a nadání. Za svoji kariéru pan Rada vytvořil na 70 karikatur, ilustroval 10 knih a nespočet gramofonových desek, plakátů, kreseb a obrazů.