Menu Zavřeno

Žádost o informace – ptáci

Žádost:

Dne 16.8. 2017 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak – jak?
3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

Poskytnutí informace:

1) V naší obci nemáme problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky.
2) Nebráníme se proti škodlivým ptákům.
3) Nesetkali jsme se s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“.
4) Naše obec neposkytuje dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům.
5) Naše obec neposkytuje nikomu náhrady škod způsobené ptáky.

V Neurazech 23. 8. 2017