Menu Zavřeno

Poskytnutí kopií zápisů z jednání obecní rady

Žádost:

Dne 7. 3. 2014 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Žádám o poskytnutí úplných kopií zápisů z jednání obecní rady Obce Neurazy za rok 2014. Dále o úplnou kopii aktuální platné nájemní smlouvy na Pohostinství Neurazy, včetně příloh.

Poskytnutí informace:

Obec poskytla usnesení ze schůzí rad obce Neurazy za leden a únor 2014, smlouvu o nájmu nemovitosti Martinské hospody č.p. 20, seznam inventáře Martinské hospody, dokumenty jsou k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.

V Neurazech 7. 3. 2014