Menu Zavřeno

Poskytnutí kopií zápisů z jednání obecní rady 2013

Žádost:

Dne 2. 10. 2013 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Žádám kopie zápisů z jednání rady obce Neurazy za období leden až září 2013

Poskytnutí informace:

Obec poskytla usnesení ze schůzí rad obce Neurazy za období leden až září 2013, které jsou k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.

V Neurazech 2. 10. 2013