Menu Zavřeno

Investiční plány obce pro rok 2014

Žádost:

Dne 25. 3. 2014 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2014, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Poskytnutí informace:

Obec Neurazy v roce 2014 zahájí územní a stavební řízení na výstavbu víceúčelové budovy, rozpočet na stavbu zatím není určen, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení je vázán na vydání stavebního povolení.

V Neurazech 25. 3. 2014