Menu Zavřeno

Investiční plány obce pro rok 2011

Žádost:

Dne 3. 2. 2011 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2011, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení.

Poskytnutí informace:

Obec Neurazy nemá ještě schválen rozpočet na rok 2011. V letošním roce obec neplánuje větší investiční akci, která by vyžadovala výběrové řízení. Obec pouze zažádala SZIF o dotaci na rekonstrukci lesních cest.

V Neurazech 3. 2. 2011