Menu Zavřeno

Investiční plány obce

Žádost:

Dne 6. 4. 2022 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Zda v rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2022 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2022. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2022-2023. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu obce nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.
U těchto projektů prosím uveďte: název projektu, popis projektu, projektovou kancelář, finanční rozpočet projektů, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce.

Poskytnutí informace:

Investiční plány obce:

Název projektu: Obnova místní komunikace Neurazy – náves
Popis projektu: rekonstrukce místní komunikace
Projektová kancelář: Zdeněk Vavřík, Příkosice
Finanční rozpočet projektu: 1,85 mil. Kč
Plánovaný termín započetí projektu: červen 2022
Předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce: 29.11.2021, Eurovia Silba a.s.

Název projektu: Rekonstrukce obecního úřadu Neurazy č.p. 61
Popis projektu: vytápění, přívod plynu, zateplení, výměna dveří, rekonstrukce hygienického zařízení, výměna podlahy
Projektová kancelář: Marie Vavříková
Finanční rozpočet projektu: 2,659 mil. Kč
Plánovaný termín započetí projektu: leden
Předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce:

Název projektu: Nákup nezateplené montované skladovací haly
Popis projektu: plechová hala
Projektová kancelář: Ing. Václav Sládek, VS – projekt
Finanční rozpočet projektu: 1,037 mil. Kč
Plánovaný termín započetí projektu: červen
Předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce: 28.2.2022, Gametall, a.s

Název projektu: Připojení NV-1, vodojem a odběrné místo v k.ú. Nová Ves u Nepomuka
Popis projektu: vodojem, vodovodní potrubí, odběrné místo
Projektová kancelář: Ingvama, Ing. Václav Mach
Finanční rozpočet projektu: 9,835 mil. Kč
Plánovaný termín započetí projektu: září
Předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce: květen 2022

Název projektu: Víceúčelový objekt na st. p.č. 57/1 v k.ú. Neurazy
Popis projektu: čistírna odpadních vod
Projektová kancelář: Ingvama, Ing. Václav Mach
Finanční rozpočet projektu: 0,649 mil. Kč
Plánovaný termín započetí projektu: červen 2021
Předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce: 11.5.2021, Silnice Nepomuk, s.r.o.

Název projektu: Rekonstrukce lesní cesty
Popis projektu: rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Vojovice
Projektová kancelář: Ing. Vojtěch Lacina
Finanční rozpočet projektu: 3,574 mil. Kč
Plánovaný termín započetí projektu: podmíněn získáním dotace
Předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce: 14.2.2022, Silba, s.r.o.

Název projektu: Revitalizace vodního roku pod rybníkem – Nová Ves u Nepomuka
Popis projektu: zadržení vody v krajině – tůňky
Projektová kancelář: Hydropro Engineering, s.r.o.
Finanční rozpočet projektu: 0,905 mil. Kč
Plánovaný termín započetí projektu: podmíněn získáním dotace
Předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce: 4.11.2021, Jikellstav, s.r.o

V Neurazech 14. 4. 2022