Menu Zavřeno

Informace k subjektům

Žádost:

Dne 19. 8. 2019 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Poskytnutí informace, zda subjekt Domistav CZ, a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a subjekt Domistav HK, s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 26007177, v minulosti podaly vůči orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádáme o poskytnutí této nabídky.

Poskytnutí informace:

Subjekt Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 01 Hradec Králové, IČO: 27481107 ani subjekt Domistav HK, s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177, v minulosti Obci Neurazy nepodal nabídku ve smyslu veřejných zakázek.
V Neurazech 26.8.2019

V Neurazech 26. 8. 2019