Menu Zavřeno

Aktuality

Územní plán Neurazy

Návrh Územního plánu Neurazy pro opakované veřejné projednání je vystaven k veřejnému nahlédnutí: na MěÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí, č. dveří 8 (úřední hodiny pondělí…

Geoportál

Vážení občané, na internetu máte k dispozici novou aplikaci, kde můžete najít veškeré mapové podklady týkající se obce: https://neurazy.obce.gepro.cz Omlouváme se za chybnou adresu v Neurazských listech…

Žádosti o dotace

od příštího týdne bude na stránkách obce ve složce dokumenty ke stažení žádost spolky žádost o dotaci z rozpočtu obce Neurazy, Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce…

Kompostárna

v Neurazech na Cikánce na pozemku par.č. 1874/1 (za bývalým kravínem) obec zřídila malou kompostárnu na bilogicky rozložitelný odpad, provozní doba: od 1.4. do 30.10.