Menu Zavřeno

Úřední deska

Název Dokumentu Evidenční č. Datum vyvěšení Datum sejmutí Stažení
MÚ Nepomuk – Zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání – Trubní studna v k.ú. Vojovice 11/20 23.1.2020 05.3.2020 Stáhnout
MÚ Nepomuk – Oznámení – zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – příruční přístřešek pro nářadí… 10_20 15.1.2020 25.2.2020 Stáhnout
MÚ Nepomuk – Zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání – Připojení vrtu pro Město Nepomuk 7/20 14.1.2020 18.2.2020 Stáhnout
KÚPK – Oznámení o možnosti seznámit se se zpracováným plánem péče o přírodní památku Novoveská draha a její ochranné pásmo a jeho projednání 8/20 14.1.2020 10.2.2020 Stáhnout
KÚPK – Oznámení o možnosti seznámit se se zpracováným plánem péče o přírodní památku Vojovická draha a její ochranné pásmo a jeho projednání 9/20 14.1.2020 10.2.2020 Stáhnout
MÚ Nepomuk – Oznámení o zahájení spol. řízení – čistírna odpadních vod – Soběsuky 4/20 08.1.2020 14.2.2020 Stáhnout
Usnesení ZO ze dne 27.12.2019 5/20 08.1.2020 10.2.2020 Stáhnout
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Aukční vyhláška – k.ú. Radochovy 6/20 08.1.2020 26.2.2020 Stáhnout
MÚ Nepomuk – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu 132/19 20.12.2019 31.1.2020 Stáhnout
MÚ Nepomuk – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu 129/19 19.12.2019 31.1.2020 Stáhnout
MÚ Nepomuk – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu 130/19 19.12.2019 31.1.2020 Stáhnout
OMEXON GA Energo, s.r.o. – Oznámení – úprava vzdušného vedení NN- výměna vodičů – Soběsuky 121/19 05.12.2019 29.2.2020 Stáhnout
Mikroregion Nepomucko – Oznámení o vyvěšení dokumentů 120/19 29.11.2019 31.12.2020 Stáhnout
Čipování psů od 1.1.2020 90/19 11.9.2019 31.1.2020 Stáhnout
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství – Oznámení o zveřejnění 78/19 28.6.2019 31.5.2020 Stáhnout
Oznámení obce Neurazy – odkaz na zveřejnění 53/19 10.4.2019 31.3.2020 Stáhnout
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě tzv. neznámý vlastník 24/16 16.3.2016 31.12.2023 Stáhnout