Menu Zavřeno

Zodpovězení otázek – dotazník

Žádost:

Dne 30.11. 2018 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
– zodpovězení otázek (dotazník) uvedených v příloze. (Kastrační program)

Poskytnutí informace:

DOTAZNÍK – KASTRAČNÍ PROGRAM
1. Má vaše město/obec kastrační program pro kočky? NE

V případě, že odpovíte na otázku 1. „ANO“, odpovězte na následující otázky.
2. Od kterého roku funguje ve vašem městě/obci kastrační program?
3. Komu je váš kastrační program určen?
Např. majitelům zvířat, útulkům.
4. Přispíváte na kastrace pouze obecním útulkům, nebo na příspěvek dosáhnou jakékoliv útulky, depozita nebo spolky, které působí ve vašem katastrálním území?
5. Přispíváte na kastrace i soukromým osobám? Pokud ano, tak za jakých podmínek.
6. Musí lidé prokázat, že jsou majitelé kočky ke/po kastraci, nebo přispějete i na kastraci jakékoliv toulavé kočky, kterou lidé donesou k veterináři?
7. Jakou částkou přispíváte na kastraci jedné kočky/kocoura?
8. Liší se výše příspěvku pro útulky a soukromé osoby? Pokud ano, uveďte jednotlivé částky.
9. Přispíváte na kastraci, kterou provedl kterýkoliv veterinář, nebo máte nasmlouvaného konkrétního veterináře? Prosím jmenujte.
10. Jakou formou na kastrace přispíváte?
a) Přímo lidem po předložení potvrzení od veterináře.
b) Konkrétnímu veterináři na základě jeho hlášení.
11. Pokud přispíváte soukromým osobám, které přinesou na úřad potvrzení od veterináře, jak staré může toto potvrzení být?
12. Kolik soukromých osob ročně využije váš kastrační program? Údaje uveďte od roku 2012 včetně letošního roku. Uveďte po jednotlivých letech.
13 Na kolik koček bez rozdílu pohlaví jste poskytli příspěvek od roku 2012 včetně letošního roku. Uveďte po jednotlivých letech.
14. Jakým způsobem informujete občany o vašem kastračním programu a možnostech jeho využití?

V případě, že odpovíte na otázku 1. „NE“, odpovězte na následující otázky.
2. Jakým způsobem řešíte situaci toulavých koček ve vaší obci? Neřešíme – nemáme toulavé kočky
3. Uvažovali jste o vzniku kastračního programu ve vaší obci? Z jakých důvodů jste jej nerealizovali? Ne. Nepotřebujeme ho.
4. Jakou roční částkou přispívá Vaše obec na řešení situace bezprizorních psů a koček? Útulek Borovno – 3.000,- Kč

V Neurazech 3. 12. 2018