Menu Zavřeno

Žádost o poskytnutí informací o referendu

Žádost:

Dne 11. 7. 2016 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Vztahující se k místnímu referendu, které se ve vaší obci konalo dne 1.3.2014 a výsledek, který je platný a závazný: 1. zda byl výsledek místního referenda respektován a byla přijata odpovídající opatření/učiněny odpovídající kroky na základě výsledku daného referenda. 2. v případě, že výsledek místního referenda respektován nebyl, jaké (objektivní) důvody tomu brání?

Poskytnutí informace:

k místnímu referendu, které se v naší obci konalo dne 1.3.2014 Vám sdělujeme, že výsledek místního referenda byl respektován a byly učiněny odpovídající kroky na základě místního referenda. Bylo zažádáno o územní a stavební řízení, která ještě nebyla vydána z důvodu odvolávání dvou občanů.

V Neurazech 22. 7. 2016