Menu Zavřeno

Žádost o poskytnutí informací o referendu – dotazník

Žádost:

Dne 30. 4. 2015 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Požadované informace se vztahují k místnímu referendu, které se ve vaší obci konalo dne 1.3.2014.
Konkrétně žadatelka žádá o:
1) Zápisy z jednání orgánů obce, na kterých se projednávalo místní referendum;
2) Procesní usnesení orgánů obce, které se vztahovaly k místnímu referendu;
3) Sdělení, zda bylo místní referendum vyhlášeno zastupitelstvem nebo na návrh přípravného výboru;
4) Kopie návrhu na konání místního referenda přípravného výboru (nebylo-li vyhlášeno z rozhodnutí zastupitelstva);
5) Sdělení, zda došlo k výzvě zmocněnce k opravě nebo úpravě návrhu a z jakého důvodu (v případě, že bylo místní referendum vyhlášeno na návrh);
6) Sdělení nákladů spojených s provedením místního referenda;
7) Sdělení, zda v souvislosti s místním referendem došlo ke spáchání přestupku a pokud ano, o který přestupek dle zákona o místním referendu se jednalo, zda byla uložena pokuta a v jaké výši;
8) Sdělení, zda se přípravný výbor domáhal soudní ochrany a pokud ano, žádáme o kopii všech relevantních dokumentů (žaloba, rozhodnutí soudu etc.);
9) Sdělení, zda byl podán návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo rozhodnutí v místním referendu a pokud ano, žádáme o kopii všech relevantních dokumentů (návrh, rozhodnutí soudu etc.);
10) Sdělení, zda se místní referendum konalo zároveň s volbami a pokud ano, zda se o něm hlasovalo ve stejné místnosti, v níž se volby konaly.
11) Sdělení současného stavu věci, o níž se v místním referendu rozhodovalo.
Žadatelka zároveň zdvořile žádá, aby byla pro poskytnutí informací použita přiložená tabulka.

Poskytnutí informace:

1)Obec poskytla zápis ze zastupitelstva obce Neurazy ze dne 19.12.2013, který je k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.
2)Obec poskytla usnesení zastupitelstva obce Neurazy ze dne 19.12.2013, které je k nahlédnutí na OÚ Neurazy č.p. 61.
3-11) Obec vyplnila přiloženou tabulku – Odpověď ANO/NE; poznámky
3) ANO
4) NE
5) NE
6) 4.208,- Kč
7) NE
8) NE
9) NE
10) NE
11) Obec do poznámky uvedla: Probíhá územní řízení

V Neurazech 12. 5. 2015