Menu Zavřeno

Seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci

Žádost:

Dne 25.6. 2018 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
– seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů

Poskytnutí informace:

Žádná právnická osoba nemá u obce dluh, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.

V Neurazech 29. 6. 2018