Menu Zavřeno

Odebírání energií v říjnu 2021

Žádost:

Dne 6. 1. 2022 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Zda říjnu 2021 jsme odebírali na některém z obecních majetků energie od některé z následujících společností:
• BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
• COMFORT ENERGY s.r.o.
• Europe Easy Energy a.s.
• X Energie s.r.o.
pokud ano, pak které naše příspěvkové organizace odebíraly v říjnu 2021 energie od některé z následujících společností:
• BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
• COMFORT ENERGY s.r.o.
• Europe Easy Energy a.s.
• X Energie s.r.o.

Poskytnutí informace:

Obec Neurazy ani naše příspěvková organizace v říjnu 2021 neodebírala energie od žádné z následujících společností:
• BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
• COMFORT ENERGY s.r.o.
• Europe Easy Energy a.s.
• X Energie s.r.o.

V Neurazech 10. 1. 2022