Menu Zavřeno

Investiční plány obce pro rok 2017

Žádost:

Dne 22. 2. 2017 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2017, resp. seznam staveních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele. V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište, kdy k jeho schválení dojde.

Poskytnutí informace:

Obec Neurazy nemá ještě schválen rozpočet na rok 2017, rozpočet bude schvalovat na konci měsíce března.

V Neurazech 1. 3. 2017