Menu Zavřeno

Informace o soustavě veřejného osvětlení

Žádost:

Dne 16. 6. 2017 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to:
Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017:
1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?
Pasportizace, Projektová dokumentace, Zaměření reálného stavu, Jiné – jakým způsobem?, Ne
2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci? ks
3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?W
4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení Do 2 roků ks Do 5 roků ks Do 10 roků ks Do 15 roků ks Nad 15 roků ks
5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks Výbojka sodíková vysokotlaká ks Výbojka sodíková nízkotlaká ks Výbojka indukční ks Výbojka metal halogenidová ks Zářivka ks LED ks Jiný druh-žárovka ks
6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet Betonový sloup Ocelový sloup natíraný Ocelový sloup zinkovaný
7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je Do 2 roků m Do 5 roků m Do 10 roků m Do 15 roků m Do 25 roků m Nad 25 roků m
8. Využíváte inteligentní řídící systém ? ANO NE
9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena? ANO NE NEVÍM
10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016 hodin
11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016 Kč
12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016? Kč
13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení: Autonomně (vlastní zaměstnanec) Prostřednictvím odborné soukromé firmy
Trvání smluvního vztahu: datum konce Jiné: Jakým způsobem?
14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO? Dlouhodobým smluvním vztahem: Název firmy: Doba smluvního vztahu: Neurčitá datum konce smlouvy
Název firmy: Trvání smluvního vztahu: Určitá datum konce
15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016? Kč
16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč? Kč
Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

Poskytnutí informace:

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :
1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?
Pasportizace,
Jiné – jakým způsobem? – vlastní kontrolou a označením
2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci? 130 ks
3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení? 9140 W
4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení Do 2 roků 0 ks Do 5 roků 130 ks Do 10 roků 0 ks Do 15 roků 0 ks Nad 15 roků 0 ks
5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks Výbojka sodíková vysokotlaká 0 ks Výbojka sodíková nízkotlaká 30 ks Výbojka indukční 0 ks Výbojka metal halogenidová 0 ks Zářivka 100 ks LED 0 ks Jiný druh-žárovka 0 ks
6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet Betonový sloup 7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je Do 2 roků 0 m Do 5 roků 3920 m Do 10 roků 0 m Do 15 roků 3500 m Do 25 roků 0 m Nad 25 roků 3000 m
8. Využíváte inteligentní řídící systém ? NE
9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena? ANO
10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016 2920 hodin
11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016 123622 Kč
12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016? 0 Kč
13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení: Prostřednictvím odborné soukromé firmy, Trvání smluvního vztahu: datum konce 14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO? Dlouhodobým smluvním vztahem: Název firmy: F+V Elektro, s.r.o. Doba smluvního vztahu: Neurčitá
15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016? 80515 Kč
16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč? 0 Kč.

V Neurazech 27. 6. 2017