Menu Zavřeno

Dotazník – sociální bydlení

Žádost:

Dne 10. 7. 2017 byla Obci Neurazy doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel Obec Neurazy žádal o informaci a to: V souvislosti s plánovaným Zákonem o sociálním bydlení a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:
1. Má obec zajištěno sociální bydlení? ano ne
2. Pokud ano, jaká je kapacita (počet lůžek/osob)? počet lůžek/osob:
3. Plánuje obec vybudování sociálního bydlení v katastru obce? ano ne
4. V jakých prostorách budete sociální bydlení zřizovat? novostavba rekonstrukce stávajícího objektu, bytový fond obce
5. Jaký typ sociálního bydlení plánujete? senioři startovací byty pro mladé, samoživitelky mentálně/tělesně postižení
6. Jaká bude kapacita (počet lůžek/osob)? počet lůžek/osob:
7. Má obec zpracovaný rozvojový dokument v podobě Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje? ano ne
8. Je výstavba sociálního bydlení součást Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje? ano ne

Poskytnutí informace:

1. Má obec zajištěno sociální bydlení? NE
2. Pokud ano, jaká je kapacita (počet lůžek/osob)?
3. Plánuje obec vybudování sociálního bydlení v katastru obce? NE
4. V jakých prostorách budete sociální bydlení zřizovat?
5. Jaký typ sociálního bydlení plánujete?
6. Jaká bude kapacita (počet lůžek/osob)?
7. Má obec zpracovaný rozvojový dokument v podobě Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje? ANO
8. Je výstavba sociálního bydlení součást Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje? NE

V Neurazech 17. 7. 2017