Menu Zavřeno

Zveřejnění výsledků

Zápis pro školní rok 2021/2022

Zveřejnění výsledků Zápisu do MŠ Neurazy pro školní rok 2021/2022

  • Na webových stránkách mateřské školy (msneurazy.webnode.cz) bude ve středu 19. 5. 2021 od 12 hodin zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání.
    Předem upozorňuji, že v seznamu budou z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna pouze registrační čísla uchazečů.
  • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání Žádosti (zahájení správního řízení) i písemně.
  • Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu. Pokud však o jeho vydání požádáte, bude Vám vyhověno.

Zápis 2021/2022