Menu Zavřeno

Měření radonu na pracovišti

Za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a SÚJB je připravena komunikační kampaň pro pracoviště, pro která tato povinnost platí.

V rámci této komunikační kampaně můžete využít nabídku na bezplatné první měření radonu na pracovišti.

Povinnosti stanoví zákon č.263/2016 Sb., atomový zákon a vyhláška č. 422/2016 Sb. Cílem prvního měření je zjistit, zda je na předmětném pracovišti překročena referenční úroveň 300 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu („OAR“), §97 odst. 1 písm. a) vyhlášky.

Při prvním měření se umisťuje 1 integrální pasivní detektor do každé „pracovní místnosti“ na jeden rok. Detektor nevyžaduje zdroj energie.

Potřebné informace, detektory, vyhodnocení a výsledky Vám budou poskytnuty zdarma v rámci komunikační kampaně.

Zapojte se do komunikační kampaně a získejte měření zdarma jednoduchým pro klikem na stránky www.radonovyprogram.cz/mereni-zdarma/, zde vyplňte registrační formulář a odešlete.

Po odeslání registrace se s Vámi spojí pracovník Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., (www.suro.cz), který Vám podá další informace a odešle detektory k instalaci a ročnímu měření. 

Měření mohou využít  osoby podnikající (provozující pracoviště) v obci Neurazy.