Menu Zavřeno

Místní poplatky ze psů a za odpad

Sazba poplatku za odpad:

600,- Kč za osobu

   úleva se poskytuje každé páté a další osobě žijící ve společné

    domácnosti ve výši 300,- Kč

    od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě žijící v rodině

    se třemi a více dětmi ve věku do 18 let

600,- Kč na neobydlený objekt

Popelnice a pytle musí být označeny logem svozové firmy, loga po zaplacení poplatku jsou k vyzvednutí na OÚ Neurazy

 Popelnice jsou vyváženy každé sudé úterý

Poplatky ze psů

100,- Kč za jednoho psa

150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Poplatky budou vybírány vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hod. na OÚ Neurazy.