Menu Zavřeno

COVID – 19 Poděkování starostky a nabídka pomoci

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych touto cestou vyjádřila velké díky, jak příkladně dodržujete nařízení vlády – nosíte na veřejnosti roušky, zbytečně se nesdružujete, respektujete čas vyměřený našim seniorům na nákupy od 7 do 9 hod., méně závažné věci k vyřizování odkládáte a preferujete telefonní a e-mailovou komunikaci…

Další poděkování patří dobrovolníkům, kteří svůj čas věnují pro druhé. Příkladem je šití roušek pro ostatní občany a nemocnice. Kdo by chtěl podpořit tuto aktivitu, informujte mě na e-mail: starosta@neurazy.cz nebo tel.: 722 934 852.

Rádi bychom nabídli v době trvání karantény zajištění pomoci našim seniorům, kteří mají problém s nejnutnějším nákupem potravin a vyzvednutím potřebných léků. V případě nutnosti volejte 722 934 852.