Menu Zavřeno

Smlouva vodovod a kanalizace

Finální podoba smlouvy je k vyzvednutí na OÚ Neurazy, nebo ke stažení na stránkách obce v sekci DOKUMENTY  https://neurazy.cz/urad/dokumenty/dotace/

Platbu proveďte pouze na účet 35-725 638 319/0800.

Variabilní symbol je uveden ve smlouvě, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a adresu nemovitosti.

Hotovost nebude přijímána.

Poslední den na podepsání smlouvy je 16.3.2020.

Odkaz na územní plán – Soběsuky a Nová Ves https://www.nepomuk.cz/article-files/2151-o1-c-koordinacni-vykres.pdf