Menu Zavřeno

Místní poplatky

Sazba poplatku za odpad:

600,- Kč za osobu

   úleva se poskytuje každé páté a další osobě žijící ve společné

    domácnosti ve výši 300,- Kč

    od poplatku je osvobozeno třetí a každé další dítě žijící v rodině

    se třemi a více dětmi ve věku do 18 let

600,- Kč na neobydlený objekt

poplatky ze psů

100,- Kč za jednoho psa

150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele