Obecní zastupitelstvo

starosta Miroslav Hrubý
místostarosta Mgr. Marie Svejkovská
členové obecní rady ing. Luboš Svoboda
 www.userwatch.eu Anna Burešová
  Jan Brašna
předseda kontrolního výboru Josef Michálek
předseda finančního výboru ing. Luboš Svoboda
předseda kulturní komise ing. Petra Sudová
ostatní zastupitelé Václav Jiránek
 richard mille replica watches Mgr. Jiří Hanzlík
  Lukáš Kilbergr
  Petr Švarc
  Oto Vopalecký
  Vladimír Zelenka
  Ing. Jan Zahradník
  Václav Beníšek

© RT Soft, 2012