Obecní zastupitelstvo

starosta Miroslav Hrubý
místostarosta Mgr. Marie Svejkovská
členové obecní rady omega replica watches ing. Luboš Svoboda
  Anna Burešová
  Jan Brašna
předseda kontrolního výboru Josef Michálek
předseda finančního výboru ing. Luboš Svoboda
předseda kulturní komise ing. Petra Sudová
ostatní zastupitelé Václav Jiránek
  Mgr. Jiří Hanzlík
  Lukáš Kilbergr
  Petr Švarc
  Oto Vopalecký
  Vladimír Zelenka
 

ing. Jan Zahradník

                                                                                                 Václav Beníšek

US Harris Survey Center released information for 2 day diet capsuleindicating that a person's life 60% to 90% of the disease are likely related to improper handling and stress.
Related article:The relationship between stress relieve and longevity

 


© RT Soft, 2012