Úřední deska obce

  Titul Evidenční č. Vyvěšeno
Č. jednací Platnost do
soubor

Oznámení o konání Zastupitelstva obce

22/18 19.03.2018
- 30.03.2018
soubor

Záměr Obce Neurazy k pronájmu nemovitého majetku v k.ú. Nová Ves u Nepomuka

19/18 14.03.2018
- 30.03.2018
soubor

Záměr Obce Neurazy k pronájmu nemovitého majetku v k.ú. Partoltice

20/18 14.03.2018
- 30.03.2018
soubor

Usnesení Rady obce ze dne 5.3.2018

21/18 14.03.2018
- 30.03.2018
soubor

Závěrečný účet obce za rok 2017

12/18 09.03.2018
- 30.03.2018
soubor

Rozvaha za rok 2017

13/18 09.03.2018
- 30.03.2018
soubor

Výkaz zisku a ztráty za rok 2017

14/18 09.03.2018
- 30.03.2018
soubor

Příloha účetní závěrky za rok 2017

15/18 09.03.2018
- 30.03.2018
soubor

Zpráva nezávislého auditora za rok 2017

16/18 09.03.2018
- 30.03.2018
soubor

Závěrečný účet PO - MŠ za rok 2017

17/18 09.03.2018
- 30.03.2018
soubor

Návrh rozpočtu obce na rok 2018

18/18 09.03.2018
- 30.03.2018
soubor

Exekutorský úřad Beroun - Dražební vyhláška

11/18 08.03.2018
- 19.04.2018
soubor

KÚPK - Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový

10/18 07.03.2018
- 30.09.2018
soubor

Základní škola Nepomuk - Zápis do 1. třídy

8/18 14.02.2018
- 05.04.2018
soubor

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Oznámení o zveřejnění

1/18 02.01.2018
- 31.12.2018
soubor

MŠ Neurazy - rozpočet na rok 2018, střednědobý rozpočtový výhled

103/17 21.12.2017
- 31.12.2018
soubor

Mikroregion Nepomucko - Oznámení o vyvěšení dokumentů

49/17 19.05.2017
- 31.03.2018
soubor

Obec Neurazy - Oznámení - odkaz na zveřejnění

42/17 12.04.2017
- 31.03.2018
soubor

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Oznámení

27/17 24.03.2017
- 31.03.2018
soubor

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě tzv. neznámý vlastník

24/16 16.03.2016
- 31.12.2023

© RT Soft, 2012