Úřední deska obce

  Titul Evidenční č. Vyvěšeno
Č. jednací Platnost do
soubor

MÚ Nepomuk - Oznámení - zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému ust. jednání - vrtaná studna Neurazy

81/18 22.10.2018
- 22.11.2018
soubor

MÚ Nepomuk - Oznámení - zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému ust. jednání - DČOV Klikařov

82/18 22.10.2018
- 22.11.2018
soubor

MÚ Nepomuk - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Nová Ves

83/18 22.10.2018
- 31.10.2018
soubor

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Neurazy

84/18 22.10.2018
- 02.11.2018
soubor

ČEZ Distribuce, a.s. - Přerušení dodávky elektřiny - Nová Ves

80/18 19.10.2018
- 07.11.2018
soubor

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové opatření č. 1/2018

79/18 17.10.2018
- 19.11.2018
soubor

Záměr Obce Neurazy k prodeji nemovitého majetku - část par. č. 1283/2 a č. 1261/9 v k.ú. Soběsuky u Nepomuka

78/18 15.10.2018
- 02.11.2018
soubor

Cvičení s jógovými prvky pro občany obvodu obce Neurazy

77/18 09.10.2018
- 31.10.2018
soubor

Výsledek voleb do zastupitelstva obce

76/18 08.10.2018
- 30.11.2018
soubor

Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 20.9.2018

75/1/ 27.09.2018
- 31.10.2018
soubor

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018

55/18 15.06.2018
- 31.12.2018
soubor

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

56/18 15.06.2018
- 31.12.2018
soubor

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Oznámení o zveřejnění

52/18 04.06.2018
- 31.03.2019
soubor

Obec Neruazy - Oznámení - odkaz na zveřejnění

29/18 04.04.2018
- 31.03.2019
soubor

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Oznámení o zveřejnění

1/18 02.01.2018
- 31.12.2018
soubor

MŠ Neurazy - rozpočet na rok 2018, střednědobý rozpočtový výhled

103/17 21.12.2017
- 31.12.2018
soubor

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě tzv. neznámý vlastník

24/16 16.03.2016
- 31.12.2023

© RT Soft, 2012