Úřední deska obce

  Titul Evidenční č. Vyvěšeno
Č. jednací Platnost do
soubor

Usnesení Rady obce ze dne 9.10.2017

87/17 19.10.2017
- 06.11.2017
soubor

MÚ Nepomuk - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Radochovy

86/17 18.10.2017
- 03.11.2017
soubor

Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 5.10.2017

85/17 11.10.2017
- 15.11.2017
soubor

Lampionový průvod

84/17 10.10.2017
- 05.11.2017
soubor

Přerušení dodávky elektřiny - Nová Ves a Soběsuky

81/17 03.10.2017
- 26.10.2017
soubor

Jóga pro občany obvodu Obce Neurazy

80/17 02.10.2017
- 30.10.2017
soubor

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výběrové řízení s následnou aukcí

79/17 27.09.2017
- 29.11.2017
soubor

ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

75/17 18.09.2017
- 20.11.2017
soubor

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Soběsuky

69/17 11.08.2017
- 30.11.2017
soubor

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Nová Ves

70/17 11.08.2017
- 30.11.2017
soubor

Informace - Problémy s dodávkou pitné vody v případě sucha

65/17 18.07.2017
- 31.12.2017
soubor

Mikroregion Nepomucko - Oznámení o vyvěšení dokumentů

49/17 19.05.2017
- 31.12.2017
soubor

Mikroregion Nepomucko - odkaz na zveřejnění

45/17 26.04.2017
- 31.12.2017
soubor

Obec Neurazy - Oznámení - odkaz na zveřejnění

42/17 12.04.2017
- 31.03.2018
soubor

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Oznámení

27/17 24.03.2017
- 31.12.2017
soubor

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě tzv. neznámý vlastník

24/16 16.03.2016
- 31.12.2023

© RT Soft, 2012