Úřední deska obce

  Titul Evidenční č. Vyvěšeno
Č. jednací Platnost do
soubor

MÚ Nepomuk - Oznámení - zahájení spol. řízení a pozvání k ústnímu jednání - vrtaná studna - Vojovice

27/19 22.01.2019
- 28.02.2019
soubor

MÚ Nepomuk - Oznámení - zahájení spol. řízení a pozvání k ústnímu jednání - víceúčelové, společenské a skladovací prostory Soběsuky

26/19 18.01.2019
- 01.03.2019
soubor

Usnesení Rady obce ze dne 7.1.2019

25/19 16.01.2019
- 01.02.2019
soubor

Záměr Obce Neurazy k pronájmu nemovitého majetku - pozemku p.č. 126/61 v k.ú. Klikařov

24/19 15.01.2019
- 31.01.2019
soubor

KÚPK- Veřejná vyhláška o vvydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

23/19 09.01.2019
- 25.01.2019
soubor

MÚ Nepomuk - Veřejná vyhláška - sdělení - Návrh územního plánu Neurazy

3/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - textová část

4/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Urbanistická koncepce

5/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Základní členění území

6/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Hlavní výkres A

7/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Hlavní výkres B

8/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Hlavní výkres C

9/18 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Veřejně prospěšné stavby A

10/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Veřejně prospěšné stavby B

11/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Veřejně prospěšné stavby C

12/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Koncepce dopravní a technické infrastruktury A

13/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Koncepce dopravní a technické infrastruktury B

14/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Koncepce dopravní a technické infrastruktury C

15/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Koordinační výkres A

16/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Koordinační výkres B

17/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Koordinační výkres C

18/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Širší vztahy

19/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Předpokládané zábory půdního fondu A

20/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Předpokládané zábory půdního fondu B

21/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Územní plán Neurazy - Předpokládané zábory půdního fondu C

22/19 08.01.2019
- 27.02.2019
soubor

Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 27.12.2018

2/19 07.01.2019
- 10.02.2019
soubor

MÚ Nepomuk - Oznámení - zahájení spol. řízení a pozvání k ústnímu jednání - vrtaná studna v k.ú. Nová Ves u Nepomuka

1/19 03.01.2019
- 08.02.2019
soubor

MÚ Nepomuk - Oznámení - zahájení spol. řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Angusfarm Soběsuky

105/18 21.12.2018
- 24.01.2019
soubor

Mikroregion Nepomucko - Oznámení o vyvěšení dokumentů

103/18 18.12.2018
- 31.12.2019
soubor

Exekutorský úřad Beroun - Dražební vyhláška - k.ú. Vojovice

99/18 14.12.2018
- 24.01.2019
soubor

Rozpočet MŠ Neurazy na rok 2019, střednědobý výhled 2020-2022

101/18 14.12.2018
- 31.12.2019
soubor

KÚPK- vlastníkům lesa - lýkožrout smrkový

96/18 23.11.2018
- 30.04.2019
soubor

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Oznámení o zveřejnění

52/18 04.06.2018
- 31.03.2019
soubor

Obec Neruazy - Oznámení - odkaz na zveřejnění

29/18 04.04.2018
- 31.03.2019
soubor

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě tzv. neznámý vlastník

24/16 16.03.2016
- 31.12.2023

© RT Soft, 2012