Úřední deska obce

  Titul Evidenční č. Vyvěšeno
Č. jednací Platnost do
soubor

Záměr Obce Neurazy ke směně nemovitého majetku - část p.č. 735/1 v k.ú. Soběsuky u Nepomuka

81/19 16.07.2019
- 31.08.2019
soubor

Záměr Obce Neurazy k pronájmu nemovitého majetku - část p.č. 89/3 v k.ú. Nová Ves u Nepomuka

82/19 16.07.2019
- 01.08.2019
soubor

Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 27.6.2019

80/19 04.07.2019
- 10.08.2019
soubor

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Oznámení o zveřejnění

78/19 28.06.2019
- 31.05.2020
soubor

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška - k.ú. Partoltice

75/19 12.06.2019
- 25.07.2019
soubor

KÚPK- vlastníkům lesa - lýkožrout smrkový

68/19 14.05.2019
- 31.10.2019
soubor

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

56/19 12.04.2019
- 31.12.2019
soubor

Oznámení obce Neurazy - odkaz na zveřejnění

53/19 10.04.2019
- 31.03.2020
soubor

Změna svozového dne komunálního odpadu

28/19 01.02.2019
- 31.12.2019
soubor

Mikroregion Nepomucko - Oznámení o vyvěšení dokumentů

103/18 18.12.2018
- 31.12.2019
soubor

Rozpočet MŠ Neurazy na rok 2019, střednědobý výhled 2020-2022

101/18 14.12.2018
- 31.12.2019
soubor

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě tzv. neznámý vlastník

24/16 16.03.2016
- 31.12.2023

© RT Soft, 2012