Aktuální přehled událostí

04.10.2017

Svoz nebezpečného odpadu

v Neurazech u obecního úřadu, v Klikařově, Nové Vsi, Partolticích, Radochovech a Vojovicích u kontejneru na sklo, v Soběsukách u kontejneru na papír; Příjmány budou: zbytky starých barev, zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky, lednice bojlery, sporáky, všechny druhy baterií, oleje v uzavřených nádobách, chemikálie, staré léky, pneumatiky osobní bez disků

21.08.2017

Dovolená - lékařka

-25.8.2017 má praktická lékařka v Žinkovech a Neurazech dovolenou

04.08.2017

očkování psů

ochranné očkování proti vzteklině psů: Nová Ves - 16.30-16.50h; Soběsuky - 17-17.20h; Neurazy- 17.30-18h; Klikařov- 18.10-18.25h; Vojovice- 18.35-18.50h; Radochovy- 19-19.10h; Partoltice- 19.20-19.35h

27.07.2017

ZO

od 18 hod. se v zasedací místnosti OÚ Neurazy koná veřejná schůze Zastupitelstva obce Neurazy

17.07.2017

Dovolená - lékařka

- 28.7.2017 má praktická lékařka v Žinkovech a Neurazech dovolenou

07.07.2017

Dovolená

Obecní úřad Neurazy uzavřen - dovolená

03.07.2017

Dovolená - zubní lékařka

-7.7.2017 má zubní lékařka v Žinkovech dovolenou

01.01.2017

Poplatek za odpady

Místní poplatek za odpady za neobydlený objekt je od 1.1.2017 400,-Kč, za trvale bydlícícho občana 350,- Kč.

14.01.2016

žádosti o dotace

od příštího týdne bude na stránkách obce ve složce dokumenty ke stažení žádost spolky žádost o dotaci z rozpočtu obce Neurazy, Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Neurazy.

09.07.2015

kompostárna

v Neurazech na Cikánce na pozemku par.č. 1874/1 (za bývalým kravínem) obec zřídila malou kompostárnu na bilogicky rozložitelný odpad, provozní doba: od 1.4. do 30.10.

03.09.2012

knihovna

Obecní knihovna Neurazy - každé pondělí:15.00 - 16.30 hod

© RT Soft, 2012