Aktuální přehled událostí

29.03.2018

ZO

od 18 hod. se v zasedací místnosti OÚ Neurazy koná veřejná schůze Zastupitelstva obce Neurazy

17.03.2018

Velikonoční výstava ručních p

od 13.30 do 17 hod., výstavu zahájí děti z MŠ Neurazy

15.02.2018

Nová Ves

od 14.45 do 15.15 hod se v budově obecního úřadu vybírají poplatky ze psů a za odpad

15.02.2018

Soběsuky

od 15.30 do 16 hod se v budově obecního úřadu vybírají poplatky ze psů a za odpad

13.02.2018

Partoltice

od 14.45 do 15.15 hod se v bývalé škole v přízemí vybírají poplatky ze psů a za odpad

13.02.2018

Radochovy

od 15.30 do 16.00 hod se v klubovně vybírají poplatky ze psů a za odpad

12.02.2018

Vojovice

od 17 do 17.15 hod. se v budově obecního úřadu vybírají poplatky ze psů a za odpad.

05.02.2018

ZO

od 18.00 hod. se v zasedací místnosti OÚ Neurazy koná veřejná schůze Zastupitelstva obce Neurazy

01.01.2018

Poplatek za odpady

Místní poplatek za odpady za neobydlený objekt je od 1.1.2017 400,-Kč, za trvale bydlícícho občana 350,- Kč.

14.01.2016

žádosti o dotace

od příštího týdne bude na stránkách obce ve složce dokumenty ke stažení žádost spolky žádost o dotaci z rozpočtu obce Neurazy, Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Neurazy.

09.07.2015

kompostárna

v Neurazech na Cikánce na pozemku par.č. 1874/1 (za bývalým kravínem) obec zřídila malou kompostárnu na bilogicky rozložitelný odpad, provozní doba: od 1.4. do 30.10.

03.09.2012

knihovna

Obecní knihovna Neurazy - každé pondělí:15.00 - 16.30 hod

© RT Soft, 2012