Aktuální přehled událostí

16.05.2018

elektřina - Klikařov

od 7.30 do 18 hod. bude v Klikařově přerušena dodávka elektřiny.

14.05.2018

Zápis MŠ

od 15.45 do 16.30 hod.ve třídě Mateřské školy Neurazy proběhně zápis do MŠ Neurazy.

07.05.2018

Dovolená - lékařka

- 11.5.2018 má lékařka v Žinkovech (Neurazech) dovolenou, zastupuje MUDr. Ládová - Poliklinika Nepomuk - pouze akutní ošetření!

07.05.2018

dovolená

Obecní úřad Neurazy uzavřen

03.05.2018

elektřina - Klikařov

od 7.30 do 14.30 hod. bude v Klikařově přerušena dodávka elektřiny.

02.05.2018

Svoz nebezpečného odpadu

v Neurazech u obecního úřadu, v Klikařově, Nové Vsi, Partolticích, Radochovech a Vojovicích u kontejneru na sklo a v Soběsukách u kontejneru na papír. Přijímány budou: barvy, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky, lednice, bojlery, všechny druhy baterií, oleje, brzdové a nemrznoucí kapaliny, zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie, nepoužitá léčiva, pneumatiky osobní bez disků

20.04.2018

elektřina - Vojovice

od 7.30 do 13.30 hod. bude přeušena dodávka elektřiny ve Vojovicích

14.04.2018

Ukliďme svět - Ukliďme Česko

ZO ČSOP Neurazy Vás zve na akci Ukliďme svět-Ukliďme Česko. Sraz v 8.30 hod. před krámem, rukavice a dobrou náladu s sebou. Po skončení úklidu Vás u klubovny Babet čeká občerstvení.

01.01.2018

Poplatek za odpady

Místní poplatek za odpady za neobydlený objekt je od 1.1.2017 400,-Kč, za trvale bydlícícho občana 350,- Kč.

14.01.2016

žádosti o dotace

od příštího týdne bude na stránkách obce ve složce dokumenty ke stažení žádost spolky žádost o dotaci z rozpočtu obce Neurazy, Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Neurazy.

09.07.2015

kompostárna

v Neurazech na Cikánce na pozemku par.č. 1874/1 (za bývalým kravínem) obec zřídila malou kompostárnu na bilogicky rozložitelný odpad, provozní doba: od 1.4. do 30.10.

03.09.2012

knihovna

Obecní knihovna Neurazy - každé pondělí:15.00 - 16.30 hod

© RT Soft, 2012