Aktuální přehled událostí

05.04.2017

Jóga pro občany

1.hodina jógy pro občany obvodu obce Neurazy od 17 hod. nebo od 18.30 hod ve školící místnosti Angus Soběsuky, s sebou karimatku, nebo jinou podložku a něco na přikrytí při relaxaci. Nutná registrace na adrese: m.svejkovska@atlas.cz, bližší informace: M.Svejkovská 776257548.

01.04.2017

Velikonoční výstava

od 14.00 do 17.00 hod., výstavu zahájí děti z MŠ.

01.01.2017

Poplatek za odpady

Místní poplatek za odpady za neobydlený objekt je od 1.1.2017 400,-Kč, za trvale bydlícícho občana 350,- Kč.

14.01.2016

žádosti o dotace

od příštího týdne bude na stránkách obce ve složce dokumenty ke stažení žádost spolky žádost o dotaci z rozpočtu obce Neurazy, Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Neurazy.

09.07.2015

kompostárna

v Neurazech na Cikánce na pozemku par.č. 1874/1 (za bývalým kravínem) obec zřídila malou kompostárnu na bilogicky rozložitelný odpad, provozní doba: od 1.4. do 30.10.

03.09.2012

knihovna

Obecní knihovna Neurazy - každé pondělí:15.00 - 16.30 hod

© RT Soft, 2012