Aktuální přehled událostí

23.08.2018

Dovolená - lékařka

-24.8.2018 má praktická lékařka v Žinkovech dovolenou, zástup MUDr. Ládová - Poliklinika Nepomuk

19.07.2018

Dovolená - zubní lékařka

- 17.8.2018 má zubní lékařka v Žinkovech dovolenou

14.05.2018

Zápis MŠ

od 15.45 do 16.30 hod.ve třídě Mateřské školy Neurazy proběhně zápis do MŠ Neurazy.

01.01.2018

Poplatek za odpady

Místní poplatek za odpady za neobydlený objekt je od 1.1.2017 400,-Kč, za trvale bydlícícho občana 350,- Kč.

14.01.2016

žádosti o dotace

od příštího týdne bude na stránkách obce ve složce dokumenty ke stažení žádost spolky žádost o dotaci z rozpočtu obce Neurazy, Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Neurazy.

09.07.2015

kompostárna

v Neurazech na Cikánce na pozemku par.č. 1874/1 (za bývalým kravínem) obec zřídila malou kompostárnu na bilogicky rozložitelný odpad, provozní doba: od 1.4. do 30.10.

03.09.2012

knihovna

Obecní knihovna Neurazy - každé pondělí:15.00 - 16.30 hod

© RT Soft, 2012