Aktuální přehled událostí

03.10.2018

Svoz nebezpečného odpadu

v Neurazech u obecního úřadu, v Klikařově, Nové Vsi, Partolticích, Radochovech a Vojovicích u kontejneru na sklo a v Soběsukách u kontejneru na papír. Přijímány budou: barvy, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky, lednice, bojlery, sporáky, všechny druhy baterií, oleje v uzavřených nádobách, brzdové a nemrznoucí kapaliny, zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie, nepoužitá léčiva, pneumatiky osobní bez disků

20.09.2018

ZO

od 18 hod. se v zasedací místnosti OÚ Neurazy koná veřejná schůze Zastupitelstva obce Neurazy

04.09.2018

Cirkus JUNG

v úterý od 17.00 hod. v Neurazech za hospodou bude Cirkus JUNG

23.08.2018

Dovolená - lékařka

-24.8.2018 má praktická lékařka v Žinkovech dovolenou, zástup MUDr. Ládová - Poliklinika Nepomuk

19.07.2018

Dovolená - zubní lékařka

- 17.8.2018 má zubní lékařka v Žinkovech dovolenou

01.01.2018

Poplatek za odpady

Místní poplatek za odpady za neobydlený objekt je od 1.1.2017 400,-Kč, za trvale bydlícícho občana 350,- Kč.

14.01.2016

žádosti o dotace

od příštího týdne bude na stránkách obce ve složce dokumenty ke stažení žádost spolky žádost o dotaci z rozpočtu obce Neurazy, Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Neurazy.

09.07.2015

kompostárna

v Neurazech na Cikánce na pozemku par.č. 1874/1 (za bývalým kravínem) obec zřídila malou kompostárnu na bilogicky rozložitelný odpad, provozní doba: od 1.4. do 30.10.

03.09.2012

knihovna

Obecní knihovna Neurazy - každé pondělí:15.00 - 16.30 hod

© RT Soft, 2012