Aktuální přehled událostí

24.11.2018

Vánoční výstava

v budově Obecního úřadu Neurazy. Od 14 hod. - výstava, ukázky a prodej ručních prací, výstava prací ZŠ a MŠ Žinkovy, minijarmark a svařák, v 17 hod. rozsvěcení vánočního stromku na návsi a vystoupení dětí z místní MŠ

08.11.2018

Dovolená - lékařka

a 9.11.2018 má praktická lékařka v Žinkovech dovolenou, akutní případy MUDr. Ládová - poliklinika Nepomuk

06.11.2018

elektřina - Nová Ves

od 7.30 do 15.30 hod. bude v Nové Vsi přerušena dodávka elektřiny.

01.11.2018

ZO

od 18 hod. se v zasedací místnosti obecního úřadu Neurazy koná ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Neurazy

25.10.2018

Dovolená - lékařka

- 26.10.2018 má praktická lékařka v Žinkovech dovolenou. Zástup MUDr. Ládová - poliklinika Nepomuk

16.10.2018

Dovolená - zubní lékařka

-24.10.2018 má zubní lékařka v Žinkovech dovolenou, zástup MUDr. Zdařil - Nepomuk

09.10.2018

Cvičení

začíná od 18. hod. v podkoroví ORGANIC FARM Soběsuky 53 cvičení s jógovými prvky pro občany obvodu obce Neurazy. S sebou: karimatku, nebo jinou podložku a něco na přikrytí při relaxaci. Zaregistrujte se na adrese: m.svejkovska@atlas.cz

03.10.2018

Svoz nebezpečného odpadu

v Neurazech u obecního úřadu, v Klikařově, Nové Vsi, Partolticích, Radochovech a Vojovicích u kontejneru na sklo a v Soběsukách u kontejneru na papír. Přijímány budou: barvy, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky, lednice, bojlery, sporáky, všechny druhy baterií, oleje v uzavřených nádobách, brzdové a nemrznoucí kapaliny, zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie, nepoužitá léčiva, pneumatiky osobní bez disků

20.09.2018

ZO

od 18 hod. se v zasedací místnosti OÚ Neurazy koná veřejná schůze Zastupitelstva obce Neurazy

01.01.2018

Poplatek za odpady

Místní poplatek za odpady za neobydlený objekt je od 1.1.2017 400,-Kč, za trvale bydlícícho občana 350,- Kč.

14.01.2016

žádosti o dotace

od příštího týdne bude na stránkách obce ve složce dokumenty ke stažení žádost spolky žádost o dotaci z rozpočtu obce Neurazy, Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Neurazy.

09.07.2015

kompostárna

v Neurazech na Cikánce na pozemku par.č. 1874/1 (za bývalým kravínem) obec zřídila malou kompostárnu na bilogicky rozložitelný odpad, provozní doba: od 1.4. do 30.10.

03.09.2012

knihovna

Obecní knihovna Neurazy - každé pondělí:15.00 - 16.30 hod

© RT Soft, 2012