Aktuální přehled událostí

02.12.2017

Vánoční výstava

od 14 hod. v budobě obecního úřadu Neurazy - výstava, ukázky a prodej ručních prací, výstava prací ZŠ a MŠ Žinkovy, výstava adventních kalendářů, minijarmark, svařák, v 17 hod. rozsvěcení vánočního stromku na návsi, vystoupení dětí z místní mateřské školy

23.11.2017

elektřina

v Neurazech, Klikařově, Vojovicích, Radochovech a Partolticích bude od 8 do 13 hod. přerušena dodávka elektřiny

04.11.2017

Lampionový průvod

sraz v 17 hod. u klubovny vedle MŠ

25.10.2017

elektřina - Nová Ves, Soběsuky

od 8.00 do 13.00 hod bude přerušena dodávka elektřiny v Nové Vsi a Soběsukách

11.10.2017

Jóga pro občany

1. hodina od 17 nebo 18.30 hod. ve školící místnosti Angus Soběsuky, s sebou: karimatku, nebo jinou podložku a něco na přikrytí při relaxaci, cyklus 1x/14 dnů, bližší informace: M. Svejkovská tel. 776257548, m.svejkovska@atlas.cz

05.10.2017

ZO

od 18 hod. se koná v Neurazech v Martinské hospodě veřejná schůze Zastupitelstva obce Neurazy

04.10.2017

Svoz nebezpečného odpadu

v Neurazech u obecního úřadu, v Klikařově, Nové Vsi, Partolticích, Radochovech a Vojovicích u kontejneru na sklo, v Soběsukách u kontejneru na papír; Příjmány budou: zbytky starých barev, zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky, lednice bojlery, sporáky, všechny druhy baterií, oleje v uzavřených nádobách, chemikálie, staré léky, pneumatiky osobní bez disků

04.08.2017

očkování psů

ochranné očkování proti vzteklině psů: Nová Ves - 16.30-16.50h; Soběsuky - 17-17.20h; Neurazy- 17.30-18h; Klikařov- 18.10-18.25h; Vojovice- 18.35-18.50h; Radochovy- 19-19.10h; Partoltice- 19.20-19.35h

01.01.2017

Poplatek za odpady

Místní poplatek za odpady za neobydlený objekt je od 1.1.2017 400,-Kč, za trvale bydlícícho občana 350,- Kč.

14.01.2016

žádosti o dotace

od příštího týdne bude na stránkách obce ve složce dokumenty ke stažení žádost spolky žádost o dotaci z rozpočtu obce Neurazy, Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Neurazy.

09.07.2015

kompostárna

v Neurazech na Cikánce na pozemku par.č. 1874/1 (za bývalým kravínem) obec zřídila malou kompostárnu na bilogicky rozložitelný odpad, provozní doba: od 1.4. do 30.10.

03.09.2012

knihovna

Obecní knihovna Neurazy - každé pondělí:15.00 - 16.30 hod

© RT Soft, 2012