Aktuální přehled událostí

28.12.2017

ZO

od 18.00 hod. se koná veřejná schůze Zastupitelstva obce Neurazy ve Vojovicích - klub u Kovboje

27.12.2017

Dovolená - lékařka

-31.12.2017 má praktická lékařka v Žinkovech dovolenou

22.12.2017

Dovolená

-31.12.2017 OÚ Neurazy uzavřen - dovolená

14.12.2017

Dovolená - zubní lékařka

- 2.1.2018 má zubní lékařka v Žinkovech dovolenou

02.12.2017

Vánoční výstava

od 14 hod. v budobě obecního úřadu Neurazy - výstava, ukázky a prodej ručních prací, výstava prací ZŠ a MŠ Žinkovy, výstava adventních kalendářů, minijarmark, svařák, v 17 hod. rozsvěcení vánočního stromku na návsi, vystoupení dětí z místní mateřské školy

11.10.2017

Jóga pro občany

1. hodina od 17 nebo 18.30 hod. ve školící místnosti Angus Soběsuky, s sebou: karimatku, nebo jinou podložku a něco na přikrytí při relaxaci, cyklus 1x/14 dnů, bližší informace: M. Svejkovská tel. 776257548, m.svejkovska@atlas.cz

01.01.2017

Poplatek za odpady

Místní poplatek za odpady za neobydlený objekt je od 1.1.2017 400,-Kč, za trvale bydlícícho občana 350,- Kč.

14.01.2016

žádosti o dotace

od příštího týdne bude na stránkách obce ve složce dokumenty ke stažení žádost spolky žádost o dotaci z rozpočtu obce Neurazy, Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Neurazy.

09.07.2015

kompostárna

v Neurazech na Cikánce na pozemku par.č. 1874/1 (za bývalým kravínem) obec zřídila malou kompostárnu na bilogicky rozložitelný odpad, provozní doba: od 1.4. do 30.10.

03.09.2012

knihovna

Obecní knihovna Neurazy - každé pondělí:15.00 - 16.30 hod

© RT Soft, 2012