Aktuální přehled událostí

01.01.2019

Oznámení - zubní lékař

od 1.1.2019 bude zubní ordinace uzavřena z důvodu ukončení podnikatelské činnosti v oblasti zdravotnictví. Výpis z dokumentace poskytneme zde na vyžádání. Kompletní dokumentace bude k dispozici na KÚ Plzeň. MUDr. Hana Mášková , praktická zubní lékařka, Žinkovy 8.

27.12.2018

ZO

od 18 hod. se v zasedací místnosti OÚ Neurazy koná veřejná schůze zastupitelstva obce Neurazy

27.12.2018

Dovolená

- 31.12.2018 Obecní úřad Neurazy uzavřen

17.12.2018

Dovolená - lékařka

- 21.12.2018 má praktická lékařka v Žinkovech (Neurazech) dovolenou.

01.12.2018

Nová Ves

v 17 hod. se koná rozsvícení vánočního stromku v Nové Vsi, na návsi u kapličky.Breguet Replica Mužete si zazpívat koledy, zapálit prskavky, něco zakousnout, popít svařák. Děti si mohou přinést svá přání Ježíškovi, která si zavěsí na stromek.

24.11.2018

Vánoční výstava

v budově Obecního úřadu Neurazy. Od 14 hod. - výstava, ukázky a prodej ručních prací, výstava prací ZŠ a MŠ Žinkovy, minijarmark a svařák, v 17 hod. rozsvěcení vánočního stromku na návsi a vystoupení dětí z místní MŠ

09.10.2018

Cvičení

začíná od 18. hod. v podkoroví ORGANIC FARM Soběsuky 53 cvičení s jógovými prvky pro občany obvodu obce Neurazy. S sebou: karimatku, nebo jinou podložku a něco na přikrytí při relaxaci. Zaregistrujte se na adrese: m.svejkovska@atlas.cz

01.01.2018

Poplatek za odpady

Místní poplatek za odpady za neobydlený objekt je od 1.1.2017 400,-Kč, za trvale bydlícícho občana 350,- Kč.

14.01.2016

žádosti o dotace

od příštího týdne bude na stránkách obce ve složce dokumenty ke stažení žádost spolky žádost o dotaci z rozpočtu obce Neurazy, Směrnice pro poskytování dotací z rozpočtu obce Neurazy.

09.07.2015

kompostárna

v Neurazech na Cikánce na pozemku par.č. 1874/1 (za bývalým kravínem) obec zřídila malou kompostárnu na bilogicky rozložitelný odpad, provozní doba: od 1.4. do 30.10.

03.09.2012

knihovna

Obecní knihovna Neurazy - každé pondělí:15.00 - 16.30 hod

© RT Soft, 2012